Dakila Ka Ina!

Ilaw ng tahanan kung siya’y tagurian
Dakilang handog ng Diyos sa tanan;
Sinuman ay tiyak na maliligayahan
Sa taglay na buti ng kanyang katauhan.

Ako, ikaw at siya, sadyang mamamangha
Sa mapag-arugang puso niya na isang biyaya;
Alin pa kayang pag-ibig ang makahahangga
Sa ganoong pag-ibig na batbat ng hiwaga.

Saanman at kailanman, siya’y masasandalan
Kandili niya sa atin, di mapapantayan;
Mahal na ina, ikaw ang aming kahilingan
Sakripisyo mo, kalian pa naming matutumbasan?

Lahat ng hilahil, iyong nilalagpasan
Ito’y kadakilaan na alay kaninuman;
Tigib ng galak, bawat isa sa tahanan
Sa pagmamahal mo na ipinararamdam.

Dakila ka ina, higit ninuman
Dito sa puso namin, ikaw ay mananahan
Salamat sa lahat, sadyang di malilimutan
Inyong mga bigay mula nang kami’y isilang.

Sinulat ko ang tulang ito para sa aking ina, LETECIA JURADO-VILLAR ROGAYAN, at sa lahat ng ina sa mundo!

Advertisements

My Lenten Season Prayer

As we venerate the sacrifice that God has given to the humankind, it is but proper that we offer our prayers to this very important commemoration. The following prayer is written by Danilo V. Rogayan Jr.

Passion of the Christ by SaviourMachine.

I pray for those people who blame others of their misfortunes. May they learn to accept things as they are. Forgive them oh Lord for they do not know what they are doing!

I pray for those people who are paranoid. May they learn how to weigh things prudently. Only Him who can judge us.

I pray for those people who make fun of the Lenten Season and of the things about God. May they learn how to pay respect and realize that they were here in this world because of Him.

I pray for those people who try their very best to pursue their evil plans and try to degrade and eventually destroy their fellow beings. May they realize that with God, their wicked plans will never never succeed!

I pray for those people who live in insecurities and fail to appreciate what they have. May they realize that what they have is a gift from God and what will they become is their gift to God. May they rejoice not in wickedness but in the blessings of Him!

I pray for those people who are fond of looking only the negative sides and finding the faults of others. May they realize that God created man exceptional of others. May they learn to appreciate their fellows on who they are.

I pray for those people who forget their virtues and values just because of an evil air of influence. May they find in the deepest parts of their hearts the goodness that God has bestowed upon them when they were born.

I pray for those people who make use of their knowledge and skill in doing wicked things. May they realize that God has given them such to proliferate goodness to their fellows and in to the world. Hence, intelligence mustn’t be used to destroy others.

I pray for those people who live in selfishness and egocentrism. May they realize that not all things in life will be theirs and that they must avoid hatred whenever they don’t get something they want. Lord teaches us to live a simple yet worthy life!

I pray for those people who live in pretension, hypocrisy and plasticity. May they be impelled to emulate the Lord’s genuine heart and live on the teachings of truth and faithfulness.

I pray for those people whose eyes were blinded with materialism, covetousness and envy. May their eyes be opened with the benevolence and magnanimity of the Lord!

I pray for those people whose hearts were cloaked with hatred, disgust, bitterness and rancor. May they hearts be cleansed with the goodness and rectitude of the Lord!

We must remember how God sacrificed just to save us from our transgressions. We must follow His teachings and learn to forgive those people who have erred us! Let’s pray for them that they may see path of righteousness!

Let us repent for our sins. We should acknowledge our transgressions not only this Lenten Season but also in each day of our life. Let us follow the path of righteousness and evade the way toward wickedness.

I AM*

I am God’s child.

I take responsibility of my life.

I am responsible to my brothers and sisters.

I am responsible for my environment.

I strive to protect and conserve nature.

I am a person of love and respect.

I am a defender of justice, a protector of my community and country.

I am a child of Dr. Jose P. Rizal.

I love my country.

I am a Filipino.

*This statement was recited by the delegates of the 49th National Rizal Youth Leadership Institute (NRYLI) Conference held at Teachers Camp, Baguio City on December 10-14, 2011.

The Journalist’s Creed

by Walter Williams

Caricature of Dan Rogayan Jr. by Monina Joy S. Ico.

I believe in the profession of journalism.

I believe that the public journal is a public trust; that all connected with it are, to the full measure of their responsibility, trustees for the public; that acceptance of a lesser service than the public service is betrayal of this trust.

I believe that clear thinking and clear statement, accuracy and fairness are fundamental to good journalism.

I believe that a journalist should write only what he holds in his heart to be true.

I believe that suppression of the news, for any consideration other than the welfare of society, is indefensible.

I believe that no one should write as a journalist what he would not say as a gentleman; that bribery by one’s own pocketbook is as much to be avoided as bribery by the pocketbook of another; that individual responsibility may not be escaped by pleading another’s instructions or another’s dividends.

I believe that advertising, news and editorial columns should alike serve the best interests of readers; that a single standard of helpful truth and cleanness should prevail for all; that the supreme test of good journalism is the measure of its public service.

I believe that the journalism which succeeds best — and best deserves success — fears God and honors Man; is stoutly independent, unmoved by pride of opinion or greed of power, constructive, tolerant but never careless, self-controlled, patient, always respectful of its readers but always unafraid, is quickly indignant at injustice; is unswayed by the appeal of privilege or the clamor of the mob; seeks to give every man a chance and, as far as law and honest wage and recognition of human brotherhood can make it so, an equal chance; is profoundly patriotic while sincerely promoting international good will and cementing world-comradeship; is a journalism of humanity, of and for today’s world.

Pagpapahingalay

Hininga ng ulan

Sa nahihimbing na bahaghari

Mga ulap sa kalangitan

Ang siyang pumupuri.

 

Indak ng mga bundok

Sa luha ng batis

Nagpapaanod ng antok

Sa kabukirang may hapis.

 

Bulong ng habagat

Ay galak ang hatid

Sa makukulay na bulaklak

Panahon ang pumalid.

 

Gubat na madawag

Sa tagumpay ay uhaw

Bitbit ang kalasag

Hanggang sa pagpanaw.

Photo by Tomas Kaspar

Daluyong ng karagatan

Na malayang naglalakbay

Tagumpay ay makakamtan

Sa talampas na kaakbay.

 

Ang tamis ng pangarap

Sa ngiti ng kalikasan

Papailanlang sa alapaap

Hanggang sa kasukdulan.

 

Ganito rin ang buhay

Ng tao sa sanlibutan

Ang bawat paglalakbay

Ay may tiyak na katapusan.

 

Sa gitna ng mga unos

At mga kabiguan

Matapang na pagkilos

Ang kinakailangan.

 

Ang kalikasang banggit

Kawangis rin ng buhay

May hiningang pumapalit

Sa bawat pagpapahingalay.

 

 

Author’s Note:

This poem was written by the author on November 7, 2010.

 

 

Bagwis ng Panitik

Photo by Ivanjs

Maingay na katahimikan

Ang umaalingawngaw

Pilit na isinisigaw

Diwang walang kamalayan.

 

Tigang na isipan

Hangad mang sumagana

Balakid ang nangunguna

Dunong ay makamtan.

 

Kakintalan ay tulog

Sa kalamnan ng utak

Ang kanyang pagbulwak

Waring nambubulabog.

 

Uhaw na pandinig

Sa sigaw ng karunungan

Nais maulinigan

Sa pagbango’t pagtindig.

 

Daloy ng pawis

Sa bawat pagpatak

Katumbas ay tatak

Ng bawat pagbagwis.

 

Imulat ang mata

Gisingin ang damdamin

Isipa’t panimdim

Dapat ipanata!

 

Sa apat na sulok

Nitong daigdig

Kapangyarihan ng panitik

Ang siyang tutugatog!

 

Bulong ng Pagtulong

Sa karimlan ng gabi

Kaniig ang hangin

Sa bawat paghikbi

Ng pusong may pasanin.

 

Bulong sa mga tala

Hangad maiparating,

Ang alab ng pag-asa

Niyaring panimdim.

 

Huni ng mga kuliglig

Anaki’y nakikihapis

Sa luhang dumidilig

Sa matang tumatangis

Image by Bluwi

Dagitab ng buwan

Kayapos ang ulap

Nawa’y kahabagan

Lunggati’t pangarap.

 

Ito lamang marahil

Ang siyang nararapat

Nang mawala ang hilahil

Dumalangin nang tapat!