Online Petition: NO TO COAL PLANT IN SUBIC BAY!

WE, the undersigned Individuals, Multi-sectoral Organizations, Church People, Business Groups, and Enlightened Government Officials, join the mounting clamor to stop the planned construction of a 600-megawatt coal-fired power plant in Sitio Naglatore, Barangay Cawag in Subic, Zambales. The project’s serious risks to the environment and the people’s health and livelihood far outweigh its purported benefits for the community and the people.
The anti-people project, which is being pushed by a consortium composed of power distributors Manila Electric Co., Aboitiz Power Corp. and Taiwan Cogeneration Corp., runs counter to the aspirations of the people of Zambales and Olongapo City for alternative sources of energy that are environmentally viable. It goes against the people’s demand to keep Greater Subic Bay Freeport Zone free from pollutants and other harmful substances which the coal-fired power plant will produce.
Coal is an outdated technology that is destructive from cradle to grave. From destructive mining practices like strip mining and mountaintop removal to the mercury and greenhouse gases that wreck havoc on our local and global environment – coal is inherently destructive to our communities and climate.

Constructing a coal-fired power plant in Subic Bay poses a multitude of clear threats to the environment, health, local economy and the resident’s well-being in general. The coal plant also poses risks to farm animals which may ingest harmful particles emitted by the power plant. Vegetation in the vicinity will also be affected, and consequently, the livelihood of thousands of Zambales residents who are dependent on farming, fishing and poultry. In the long run, the local food supply can potentially be disrupted.
Potential mercury contamination of Subic’s precious bay is a serious risk that policymakers must carefully consider. The bay’s pollution will also deal a heavy blow to tourism, one of Subic’s most prized industries today.

OUR CALL: NO TO COAL PLANT IN SUBIC BAY!

Northern Zambales was already a victim of the 600MW Masinloc Coal-Fired Power Plant. Acid rain badly affected mango production – the province’ banner product.  Fish and other marine lives in Oyon Bay near the coal plant were driven away by noise and warmer seawater destroying the livelihood of municipal fisherfolk. With another 600 MW coal plant now proposed in southern Zambales, the repeat of the Masinloc experience must be prevented at all cost.

Indeed, constructing a coal-fired power plant in Subic poses uncontrolled pollution that will drive away tourists and investors, altogether, leaving the local pollution not only with an economic debacle to repair but possibly with untold environmental disaster to clean up. These environmental and social costs are irreversible and will definitely plague the generations to come.

People’s aspiration for sustainable and environment friendly alternative to generate energy including wind, geothermal, hydrokenetics, bio-energy, solar power, among others should be fully considered and prioritize.

It is in this light that we, petitioners vehemently oppose the construction of a coal-fired thermal power plant at Sitio Naglatore, Brgy. Cawag, Subic, Zambales, Philippines.

———————

Filipino version:

KAMI, mga nakapirma sa ibaba na mga indibidwal, Organisasyong Multisektoral, Taong Simbahan, Grupong Negosyante, at naliliwanagang opisyal ng gobyerno, ay nakikiisa sa lumalawak na kahilingang itigil ang planong pagtatayo ng 600-megawatt coal-fired power sa Sitio Naglatore, Barangay Cawag sa Subic, Zambales. Ang seryosong panganib na idudulot ng proyekto sa kalikasan, kalusugan at kabuhayan ng mamamayan ay di hamak na mas masaklaw kumpara sa guni-guning benepisyo nito sa komunidad at mamamayan.

Ang kontra-mamamayang proyekto, na iginigiit ng konsorsiyum ng mga “power distributors” – Manila Electric Co., Aboitiz Power Corp. at Taiwan Cogeneration Corp., ay kabaliktaran  sa mga aspirasyon ng mamamayan ng Zambales at Lungsod ng Olongapo sa paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng enerhiyang maka-kalikasan. Hindi ito tumutugon sa kahilingan ng mamamayan para sa malinis na Greater Subic Bay Freeport Zone mula sa polusyon at mapaminsalang sangkap na malilikha ng coal-fired power plant.

Ang coal plant ay isang makalumang teknolohiya na mapaminsala mula simula hangang wakas sa proseso nito. Mula sa mapaminsalang kalakaran sa pagmimina tulad ng walang pakundangang paghalukay sa kabundukan hanggang sa mga buga at usok ng mercury at greenhouse gases na malagim na inihahasik sa lokal at pandaigdigang kalikasan – ang coal ay likas na mapaminsala sa ating komunidad at klima.  


Ang konstruksyon ng coal-fired power plant sa Subic Bay ay nagbabadya ng iba’t ibang antas ng banta sa kalikasan, kalusugan, lokal na ekonomiya at sa kapakanan ng mga residente sa kabuuan. Ang planta ay banta rin sa mga pansakang hayop na maaaring makalunok ng mapaminsalang latak mula sa buga ng planta. Ang mga gulayan sa bisinidad ay tuwirang apektado, kalauna’y apektado din ang kabuhayan ng libu-libong mamamayan ng Zambales, na nakabatay sa pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Di maglalaon, ang lokal na suplay sa pagkain ay madediskaril.

Ang potensiyal na kontaminasyon ng Mercury sa dagat ng Subic ay isang seryosong panganib na dapat ay mahigpit na ikonsidera ng mga taga-gawa ng polisiya. Ang polusyon sa dagat ay isa ring malaking dagok sa turismo, isa sa mga pinakamahalagang industriya ng Subic.  

ANG ATING PANAWAGAN: NO TO CALL PLANT IN SUBIC BAY!

Ang kanlurang Zambales ay biktima na ng 600MW Masinloc Coal-Fired Power Plant. Malubhang apektado ng asidong ulan (acid rain) ang produksiyon ng manga – ang nagungunang produkto ng probinsiya. Ang mga isda at iba pang yamang-dagat sa Oyon Bay na kalapit ng planta ay naitaboy na palayo dulot ng ingay at nalikhang mainit na tubig-dagat, kung saan ay sumira sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa panibagong 600MW na planta na ngayo’y iginigiit na itayo sa timog Zambales, ang pag-ulit ng karanasan sa Masinloc ay dapat masagkaan sa anumang paraan.

Tunay nga, na ang konstruksiyon ng coal-fired power plantsa Subic ay magdudulot ng lansakang polusyon na magpapalayas sa mga turista at mamumuhunan, kung saan maiiwan sa atin ang polusyon na di lamang bigong maretoke ang ekonomiya kundi ang posibilidad ng walang kapantay na pagkasira ng kalikasan para linisin. Ang ganitong pang-kalikasan at panlipunang pinsala ay di na muling makokumpuni at tiyak na magiging salot sa susunod na henerasyon.

Ang aspirasyon ng mamamayan para sa sustenable at maka-kalikasang alternatibo sa paglikha ng enrhiya kabilang angwind, geothermal, hydrokenetics, bio-energy, solar power at iba pa ay dapat ikonsidera at ipanguna.

Batay dito, kami, mga nagpe-petisyon ay mahigpit na tumututol sa konstruksiyon  ng coal-fired thermal power plantsa Sitio Naglatore, Brgy. Cawag, Subic, Zambales, Pilipinas.

Sign petition here.

 

Advertisements

Clean up Month

September 1, 2011 to September 30, 2011

The month of September was declared as National Cleanup Month by then Pres. Fidel V. Ramos through Presidential Proclamation No. 244. This was later reinforced by the declaration of the third Saturday of September as International Coastal Cleanup (ICC) Day by Pres. Gloria Macapagal Arroyo through Presidential Proclamation No. 470.

This event encourages communities to clean up, fix and conserve the environment as the country’s contribution to the worldwide environmental preservation efforts.

International Ozone Day

16 September 2011

Since 1995, on 16 September each year, the International Day for the Preservation of the Ozone Layer is celebrated. This date has been designated by the United Nations General Assembly in its resolution 49/114, to commemorate the signing of the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.

This commemoration around the world offers an opportunity to focus attention and action at the global, regional and national levels on the protection of the ozone layer. All Member States are invited to devote this special day to promotion, at the national level, of concrete activities in accordance with the objectives and goals of the Montreal Protocol and its Amendment.

The Ozone Layer describes the protective layer of naturally occurring gas, comprised of three atoms of oxygen found about 10 – 50 km above the earth’s surface that protects us from the harmful ultraviolet radiation or UV-B rays of sun. Scientist in the 1970’s discovered that the layer was thinning as a result of the release of CFC’s, consequently, the Ozone Hole developed. In 1985, nations around the world convened at Vienna in an attempt to develop a framework for co-operative activities to protect the Ozone layer. This signed agreement became known as the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.

The UNEP is monitoring compliance with the programmes of the international treaties aimed at eliminating the production and use of ozone-depleting substances, including chlorofluorocarbons (CFCs), used as industrial refrigerants and in aerosols, and the pesticide methyl bromide.

Specifically, developing countries need to focus on eliminating the use of methyl bromide as an agricultural pesticide and they must halt illegal trade in CFCs.

More than 130,000 new cases of melanoma are reported around the world and some 66,000 people die from skin cancer every year.

THEME

 “HCFC phase-out: a unique opportunity”

International Ozone Day Information for previous years

PAST OZONE DAYS

International Day for the Preservation of the Ozone Layer

Kilos Protesta Laban sa Planta to take place August 29

Join the various groups of environmental and renewable energy advocates in fighting for the establishment of the coal-fired thermal power plant in Subic Bay in a Kilos Protesta Laban sa Planta that will take place at Rizal Triangle, Olongapo City tomorrow, August 29, 2011 at 3:00 in the afternoon.

Let us join hand-in-hand as we continue our cause in protecting and preserving our environment and securing the future of the next generation!

See you!

What do you hope for the Aquino administration to accomplish in the next five years?

In the next five years, I hope that the Aquino administration would accomplish greatly on environmental sustainability especially now that the world is facing environmental degradation. Concrete and sustainable environmental programs should be spearheaded by the government and should encourage the participation of the people in every community. Stricter implementation of the existing environmental laws should be achieved. Moreover, I hope that the present administration will likewise enact pending bills to laws about our dwindling environment before 2016. Let us all tread the right path toward a green Philippines! –Danilo Rogayan Jr., Zambales

 

Rogayan named UNAP outstanding youth leader for environment

Danilo V. Rogayan Jr., a senior student of the Ramon Magsaysay Technological University – San Marcelino Campus taking up a degree in Secondary Education, Major in Biological Science, has been named by the United Nations Association of the Philippines (UNAP) as Outstanding Youth Leader Awardee in the field of Environment.

The purpose of the UNAP Outstanding Youth Leadership Award (UNAP-OYLA) is to recognize and promote the positive achievements of young Filipinos aged between 15-29 years old.

It further aims to acknowledge and highlight the achievements of young Filipinos, educate the general public with examples of youth achievement and encourage and motivate young Filipinos at all levels in their chosen field of endeavors.

The award recognizes the achievements of Filipino youths in various categories.

The general criteria of the said national search are academic achievements, personal goals and other achievements, degree of involvement in local, national, and international issues and significant contributions made in the awards category.

The nominees were adjudged 30 points  in Innovation (the development of a new approach or dimension to projects at the local, regional, and/or national level and the introduction of a novel approach to deal with long-standing issue at the local, regional, and/or national level); 50 points in Leadership (demonstration of leadership through concrete projects or through a strong commitment and contribution at the local, regional, and/or national level) and 20 points in  Partnership (the creation of partnership with or among community groups, the business community or other rural/urban stakeholders which have produced concrete outcomes).

UNAP Outstanding Youth Leader Awardees 2011

Rogayan, together with seven (7) awardees from across the nation, will be receiving the award with the Guest-of-Honor, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines on August 3, 2011 during the occasion of the 12th International Youth Day at at the Sarabia Manor Hotel and Convention Center, Iloilo City, Philippines.

Other awardees include Mark Roy Macanlalay of Pangasinan and Jo-Jan Paul Penol of Iloilo for Politics and Governance; Jovic Yee of Albay for Environment; Brenfred Romero of Eastern Samar and Kristoffer Rivera of Cagayan de Oro for Community Service; and Alein Navares of Cebu and Niel Sandoval of Manila for Education.

Environmental advocacies in the academe

Rogayan’s commitment to the environment led him to take up a degree in Education with specialization in Biological Science. He is a nature lover and has a passion in studying the flora and fauna. Likewise, he is a strong environmental advocate, who firmly believes that preserving life on earth is not an easy task but one thing is for sure, it will always starts within oneself. He believes that people would have to look forward with hope, confidence and optimism in the future and pool the efforts as one world in preserving and protecting the environment.

Rogayan has been initiating valuable programs for the environment over the years, both in the academe and in the community. One of the most significant environmental projects he spearheaded is the Vermiculture and Vermicomposting project, an environmental project that produces organic fertilizer from biodegradable materials with the use of vermi worms (Eisenia foetida).  This project is a substantial way of reducing wastes, producing fertilizers and maintaining the balance of the ecological environment. It likewise produces high-quality fertilizers which are better compared to other commercial fertilizers in the market and increases crop yield and lessens dependence on chemical fertilizers, thus mitigating climate change.

He also led in spearheading Enviro-Photo Contest in their campus aimed at encouraging the students’ participation in responding to preserve the Earth through photography. Captured photos were put into an exhibit, reminding the younger generation of the condition of the environment and how will they going to respond to the challenge.

Rogayan also organized various environmental forums, one of which is the Forum on Education: An Antidote for Climate Change Mitigation. He used his eloquence as a resource person in explicating the vital role of education in order to mitigate climate change, which is now a global challenge. Participants to this forum were students in high school and College.

Environmental undertakings in the community

Rogayan does not only confine his environmental advocacies in the four corners of the academe, he extends his services in the community, reaching out to the people and inculcating in them the need to protect the environment. One of his significant environmental endeavors spearheaded in the community is the Balitaktakan para sa Kalikasan, an environmental debate, giving emphasis on the significant roles of the youth and the community people towards environmental preservation.

Another environmental undertaking that he has initiated is the Puno para sa Kinabukasan Tree Planting Project wherein he encouraged his fellow Sangguniang Kabataan Officials to take the lead in planting trees in their municipality to help in mitigating climate change. And in connection with his advocacy in climate change mitigation he earlier organized a symposium in the community dubbed as Climate Change Symposium which focused on the issue of climate change and the vital role of the youth and the community in mitigating this global issue.

Rogayan: An environmental advocate

Rogayan has always been active in initiating programs, projects and endeavors aimed at preserving and protecting the environment. His environmental advocacies are not only confined in the academe but also being extended in the community. He has been dedicating his time and effort in spreading various ways that an individual can do to take part in protecting the Earth. He believes that environment should be given proper love and care as it performs its part in loving and caring the people through its abounding wealth and treasures. His significant contributions in the field of Environment will always be an inspiration for his colleagues, mentors and kababayans.

And as what he always says, “the true measure of a man is not found in what he can do, nor what he intends to do, but in what he has done and in what he is doing.”

For further details, please see the 12th IYD Facebook.

Philippine Senate bill seeks to ban plastic bags

MANILA – A proposed Philippine Senate measure seeks to bring national efforts to do away with a major component of trash-plastic bags-closer to consumers by making it disappear in places where they will most likely encounter it.

Sen. Loren Legarda, chair of the Senate committee on climate change, has filed Senate Bill No. 2759, which proposes to groceries, supermarkets, public markets, restaurants, fast-food chains, and department and retail stores to refrain from using plastic bags.

The idea is to curb pollution and help the country manage its ecological resources more wisely, she said.

“Plastic bags end up as litter as it makes its way to landfills, drainage and bodies of water, taking decades to decompose and damaging marine life when dumped in the sea,” said Legarda.

“This issue of pollution is further aggravated by natural hazards, which have become unpredictable due to climate change,” she said.

Legarda noted that at the height of Tropical Storm “Ondoy” (international codename: Ketsana) in 2009, plastic bags “worsened” the flooding in Metro Manila and “made post-cleanup very difficult.”

According to a 2006 survey of EcoWaste Coalition and Greenpeace Philippines, plastic bags and other synthetic packaging materials comprised 76 percent of garbage retrieved from Manila Bay.

Quoting the US Environmental Protection Agency, Legarda said about 500 billion to one trillion plastic bags are consumed worldwide each year.

A 2005 World Wildlife Fund report also showed that close to 200 different marine species die from ingestion and choking on plastic bags, she added.

Change mind-set

Legarda said it was about time companies changed their mind-set and dropped “cost-effective plastic bags” in favor of reusable bags.

“Companies must change their economic mind-set, wasteful production processes and packaging methods-from the use of seemingly cost-effective plastic bags into investing in long-term reusable and recyclable bags which are more sustainable in the long run,” she said.

“As the problems of pollution, environmental degradation and severe weather shifts escalate, all sectors of society must act with dispatch. Individuals must make conscious efforts to change our daily routine and practices to produce a positive impact on our environment,” she said.

Another senator, Ferdinand Marcos Jr., has filed Senate Bill No. 2749, which seeks to regulate the use of plastic bags to minimize land-based sources of pollution and protect the quality of water.

The bill advocates the use of reusable, biodegradable bags made of washable material that is lead-free, Marcos said.

“Through this bill, consumers are encouraged to reduce and eventually eliminate the use of plastic bags, thereby saving the fragile life of the environment,” he said.

 

Source: ASIA NEWS NETWORK