Pamahiin Tuwing Bagong Taon

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga pamahiin ng Pinoy tuwing Bagong Taon na hanggang sa panahong ito ay pinanawalaan at sinusunod. Ang ilan sa mga nakatala rito ay ayon sa 1,001 Katutubong Pamahiin ni Julio F. Silverio.

 • Bago sumapit ang Bagong Taon, kailangang sagana ang inyong tahanan sa tubig, asin at bigas upang maging maunlad ang inyong kabuhayan sa buong taon.
 • Iwasan ang gumasta ng kahit isang pera sa araw ng Bagong Taon at maging malinis din ang katawan sa araw na ito upang buwenasin sa buong taong hinaharap. Kung kayo’y gagasta, malamang na kayo’y magiging gastador sa buong taon.
 • Kapag tumugtog na ang ika-12:00 ng hatinggabi bilang hudyat ng Bagong Taon, buksan ang lahat ng inyong mga bintana, kahon, pinto at aparador upang sa gayon ay mapuno ang mga ito sa buong taong hinaharap.
 • Sa gabi ng Bagong Taon, kapag ang inyong aso ay tumahol nang ika-12:00 ng hatinggabi, magdaranas kayo ng ibayong kahirapan sa buong taon.
 • Kapag ang araw ng Bagong Taon ay tumama sa araw ng Biyerenes, magkakaroon ng maraming sakuna sa buong taon. Kapag ito naman ay tumama sa araw ng Sabado, magiging maunlad at manigo ang buong taon.
 • Sa pagtugtog ng ika-12:00 ng hatinggabi bilang hudyat ng Bagong Taon, kailangang ang mga pandak ay magsilukso o maglulundag upang maragdagan ang kanilang taas. Kailangan ding hilahin ang mga pangong ilong upang ito’y tumangos.
 • Masama para sa isang tindahan ang nagpautang kung araw ng Bagong Taon sapagkat hindi ito magkakaroon ng mabuting benta sa buong taon bagkus puro utang ang mangyayari.
 • Kapag umulan sa araw ng Bagong Taon, ang buong buwan ng Enero ay magiging maulan din.
 • Iwasan ang pagiging magagalitin sa araw ng Bagong Taon upang maging maayos ang inyong kalooban sa buong taon.
 • Bubuwenasin kayo sa buong taong darating kapag ang naging unang bisita o panauhin ninyo sa inyong tahanan sa araw ng Bagong Taon ay lalaki. Kapag babae naman, kayo’y mamalasin.
 • Kapag sa araw ng Bagong Taon, ang unang taong nakasalubong ninyo sa daan ay nakadamit ng itim, ang may sakit ng tao sa inyong tahanan, kung mayroon man, ay madaling mamamatay.
 • Kung sadyang naghahanap kayo ng magandang kapalaran sa buong taon, lagyan ng pera ang inyong bulsa pagsapi ng Bagong Taon, lubha pa kung ang sout ninyong damit ay bago.
 • Kayo’y mamalasin sa buhay kapag kayo’y naglabas ng ano mang kasangkapan sa inyong tahanan sa araw ng Bagong Taon.
 • Kayo’y mamalasin sa buong taon kapag kayo’y nakatapo ng asin sa araw ng Bagong Taon.
 • Bubuwenasin kayo sa buong taon kung sa inyong paglalakad sa araw ng Bagong Taon ay babati kayo ng “Happy New Year” o “Manigong Bagong Taon” sa sino mang makakasalubong ninyong kakilala.
 • Huwag magwawalis sa umaga ng Bagong Taon. Para na ninyong itinataboy ang magandang kapalaran. Makabubuting gawin an pagwawalis sa dakong hapon.
 • Kung dadalaw kayo sa ibang bahay sa araw ng Bagong Taon, kailangang magdala kayo ng ano mang regalo sa inyong dadalawin upang buwenasin sa buong taon.
 • Mamalasin kayo sa buhay kung maglalaba ng dami o maghuhugas ng pinggan sa araw ng Bagong Taon.
 • Kapag unga ng baka ang unang ingay na narinig ninyo sa araw ng Bagong Taon, kayo’y mananagana sa buong taon. Kapag tahol naman ng aso, ito’y nangangahulugan ng kagutuman at kahirapan sa buong taon.
 • Sa mga doktor, kapag ang unang naging paseynte nila sa sa pagpasok ng Bagong Taon ay lalaki, sila’y magdaranas ng magandang kapalaran sa buong taon.

Ang mga nakatala rito ay mga pamahiin at tradisyong nakagisnan natin mula sa ating mga ninuno, nasa sa atin kung susundin o paniniwalaan natin ang mga ito.

Source:  http://www.pinoytumblr.com/post/2504142765/pamahiin-sa-bagong-taon

Advertisements