Gabay sa Pag-aaral sa Filipino III (Ikalawang Mahabang Pagsusulit, Ikalawang Markahan)

Posted: October 3, 2012 in Filipino
Tags: , , ,

Paksa / Kasanayan

Uri ng Pagsusulit

I

II

III

IV

V

VI

I. Matamis ang Liwanag

-

-

5

2

3

-

II. Kaganapan ng Pandiwa

-

-

2

2

2

-

III. Pagbubuod

4

-

1

-

1

-

IV. Bangkang Papel

-

-

1

2

2

6

V. Genre ng Pelikula

-

-

-

4

2

-

VI. Noli Me Tangere: Kabanata 23 – 28

-

10

1

-

-

-

Kabuuan

4

10

10

10

10

6

Mga Pananda:

I. May Pagpipilian

II. Paghahanay

III. Minodipikang Tama o Mali

IV. Pagkilala

V. Pagsusuri ng Pahayag

VI. Pagsusunud-sunod

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s