Vision and Mission of Castillejos, Zambales

Castillejos, Zambales is known as the Home of the late Pres. Ramon F. Magsaysay and the Camote (Sweet Potato) Producing Capital of Zambales.  It is originally known as Pueblo de Uguic. The name Castillejos was given in honor of Marquez de Castillejos.

The local government of Castillejos, Zambales headed by its incumbent chief executive, Mayor Jose Angelo M. Dominguez has crafted the town’s vision and mission that will serve as the guiding torch of the municipality in traversing the path towards progress and development.

I have translated the vision and mission into Filipino language for better understanding. Asking permission of the use of the translated version into published materials is deemed necessary.

VISION

CASTILLEJOS, as a center of excellence and progress in the province of Zambales providing sound investment opportunities, agro-industrial advancement and tourism, under a responsive leadership and empowered constituency upholding the spirit of unity towards achieving a globally competitive economy and sustainable development.

PANANAW

CASTILLEJOS, bilang lunduyan ng kahusayan at pag-unlad sa lalawigan ng Zambales na naglalaan ng matatag na pagkakataon sa pamumuhunan, pagsulong ng agro-industriya at turismo, sa ilalim ng isang makataong pamumuno at may masiglang nasasakupan na nagtataguyod ng diwa ng pagkakaisa tungo sa pagkamit ng isang matibay na ekonomiya at may napananatiling kaunlaran.

 

MISSION

The Muncipality of Castillejos will actively pursue development initiatives, efficient delivery of basic services and equal opportunity for everyone through mobilization of enlightened citizenry, adoption of appropriate technology and providing a healthy environment for investors to ensure vigorous economy and a peaceful and harmonious community.

MISYON

Ang Bayan ng Castillejos ay masigasig na ipagpapatuloy ang mga gawaing pangkaunlaran, mahusay na paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at pantay na pagkakataon para sa lahat sa pamamagitan ng pagpapakilos ng mahuhusay na mamamayan, paggamit ng angkop na teknolohiya at pagbibigay ng malinis na kapaligiran para sa mga namumuhunan upang matiyak ang matibay na ekonomiya at isang mapayapa at maayos na pamayanan.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s